Systeming, s.r.o.

Názov firmy: Systeming, s.r.o.
IČO firmy: 45515085

Ulica: Rybničná 40
Mesto: Bratislava
PSČ: 83106

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Systeming, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 4.1.2019 4.1.2019
2017 4.1.2018 4.1.2018
2016 23.1.2017 23.1.2017
2015 24.6.2016 24.6.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 2.12.2014 2.12.2014