Šasy s.r.o.

Názov firmy: Šasy s.r.o.
IČO firmy: 44633831

Ulica: Osloboditeľov 80/34
Mesto: Spišský Štvrtok
PSČ: 052 14

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Šasy s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.2.2019 8.2.2019
2017 6.2.2018 6.2.2018
2016 31.1.2017 31.1.2017
2015 30.6.2016 7.7.2016