Imrich Kovács - IMKO

Názov firmy: Imrich Kovács - IMKO
IČO firmy: 44551045

Ulica: Komárňanská 215/4
Mesto: Tôň
PSČ: 94615

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Imrich Kovács - IMKO je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 30.1.2019 30.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 30.1.2017 30.1.2017
2015 17.6.2016 17.6.2016