Delta GP s.r.o.

Názov firmy: Delta GP s.r.o.
IČO firmy: 44420749

Ulica: Hlavná 218/129
Mesto: Streda nad Bodrogom
PSČ: 076 31

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Delta GP s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 7.2.2018 7.2.2018
2016 4.1.2017 4.1.2017
2015 12.1.2016 12.1.2016
2014 15.5.2015 18.5.2015