Miroslav Točoň MT REPAIR CAR

Názov firmy: Miroslav Točoň MT REPAIR CAR
IČO firmy: 44326335

Ulica: Pokroku 438
Mesto: Spišská Teplica
PSČ: 05934

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Miroslav Točoň MT REPAIR CAR je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 10.1.2018 10.1.2018
2016 3.3.2017 3.3.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 18.6.2015 7.7.2015