AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o.

Názov firmy: AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o.
IČO firmy: 43880533

Ulica: Pod Strážou 3
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001

Webová stránka: www.autotechna.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 2.1.2019 2.1.2019
2017 3.1.2018 3.1.2018