Auto Moto Pneu, s.r.o.

Názov firmy: Auto Moto Pneu, s.r.o.
IČO firmy: 43846611

Ulica: Československej armády 69/33
Mesto: Brezno
PSČ: 97701

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Auto Moto Pneu, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 17.1.2019 17.1.2019
2017 14.8.2018 16.8.2018