effective energy s.r.o.

Názov firmy: effective energy s.r.o.
IČO firmy: 43810187

Ulica: Coboriho 2
Mesto: Nitra
PSČ: 949 01

Webová stránka: www.sunmander.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť effective energy s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 4.7.2019 4.7.2019