Marian sás

Názov firmy: Marian sás
IČO firmy: 43786693

Ulica: Veľká nad Ipľom
Mesto: Veľká nad Ipľom
PSČ: 98532

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Marian sás je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 6.1.2019 7.1.2019
2017 25.1.2018 26.1.2018
2016 25.1.2017 25.1.2017
2015 27.1.2016 28.1.2016
2014 27.5.2015 28.5.2015