Marek Horniak

Názov firmy: Marek Horniak
IČO firmy: 43670679

Ulica: Tekovská Breznica 344
Mesto: Tekovská Breznica
PSČ: 96652

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Marek Horniak je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 14.11.2019 15.11.2019