Zoltán Szemeth, Clíma-Partner

Názov firmy: Zoltán Szemeth, Clíma-Partner
IČO firmy: 43661823

Ulica: Cintorínska 95/9
Mesto: Malá Mača
PSČ: 925 21

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Zoltán Szemeth, Clíma-Partner je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 28.1.2019 29.1.2019
2017 25.1.2018 26.1.2018
2016 26.1.2017 26.1.2017
2015 27.1.2016 28.1.2016
2014 26.1.2015 27.1.2015
2013 24.1.2014 24.1.2014
2012 28.1.2013 29.1.2013
2011 25.1.2012 25.1.2012
2010 16.5.2011 26.1.2011
2009 28.1.2010 28.1.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

Spoločnosť Zoltán Szemeth, Clíma-Partner je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 29.1.2019 31.1.2019
2017 25.1.2018 26.1.2018
2016 26.1.2017 27.1.2017
2015 28.1.2016 29.1.2016
2014 27.1.2015 29.1.2015
2013 30.1.2014 30.1.2014