Jozef Marton AUTOSERVIS

Názov firmy: Jozef Marton AUTOSERVIS
IČO firmy: 43203574

Ulica: Petov 46
Mesto: Zelovce
PSČ: 99106

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Jozef Marton AUTOSERVIS je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 10.1.2019 10.1.2019
2017 3.1.2018 3.1.2018
2016 4.1.2017 4.1.2017
2015 25.1.2016 26.1.2016
2013 9.1.2014 9.1.2014
2012 28.5.2013 28.5.2013