Roman Kolenčík HQ Auto Tech

Názov firmy: Roman Kolenčík HQ Auto Tech
IČO firmy: 43163688

Ulica: Allendeho 2735/22
Mesto: Poprad- Matejovce
PSČ: 05951

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Roman Kolenčík HQ Auto Tech je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 17.1.2019 18.1.2019
2017 6.2.2018 6.2.2018
2016 12.1.2017 12.1.2017
2015 18.1.2016 18.1.2016
2014 22.1.2015 22.1.2015
2013 8.1.2014 8.1.2014
2011 9.1.2012 9.1.2012
2010 29.6.2011 29.6.2011