Pavel Španár

Názov firmy: Pavel Španár
IČO firmy: 40201023

Ulica: Športová 563/30
Mesto: Moravany nad Váhom
PSČ: 92221

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Pavel Španár je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 24.1.2019 25.1.2019
2017 25.1.2018 25.1.2018
2016 11.1.2017 11.1.2017
2015 15.1.2016 15.1.2016
2014 19.1.2015 19.1.2015
2013 15.1.2014 15.1.2014
2012 14.1.2013 14.1.2013
2011 11.9.2012 14.9.2012