BOAT a.s.

Názov firmy: BOAT a.s.
IČO firmy: 03756764

Ulica: Vajnorská 167
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 37

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť BOAT a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 15.1.2019 16.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 24.1.2017 24.1.2017
2015 21.12.2016 21.12.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 13.1.2014 13.1.2014
2012 22.5.2013 22.5.2013