Ivan Liška

Názov firmy: Ivan Liška
IČO firmy: 37283413

Ulica: Zakvášov 1521/31-C7
Mesto: Považská Bystrica
PSČ: 017 07

Webová stránka: www.mazeli.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ivan Liška je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 22.1.2019 23.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 29.1.2017 30.1.2017
2015 29.1.2016 29.1.2016
2014 28.1.2015 29.1.2015
2013 27.1.2014 27.1.2014
2012 18.9.2013 19.9.2013