Autoservis Furman, s.r.o.

Názov firmy: Autoservis Furman, s.r.o.
IČO firmy: 36792748

Ulica: Myslavská 58
Mesto: Košice
PSČ: 04016

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Autoservis Furman, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 29.1.2019 30.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 19.1.2017 20.1.2017
2015 27.6.2016 7.7.2016