Carmel Auto, s.r.o.

Názov firmy: Carmel Auto, s.r.o.
IČO firmy: 36762059

Ulica: Na Sanicu 22
Mesto: Zilina
PSČ: 01009

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Carmel Auto, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 31.1.2019 1.2.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 19.1.2017 20.1.2017
2015 29.1.2016 29.1.2016
2014 20.1.2015 20.1.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014
2012 23.8.2013 23.8.2013