EURO SATURN s.r.o.

Názov firmy: EURO SATURN s.r.o.
IČO firmy: 36416274

Ulica: Stará Vajnorská 37
Mesto: Bratislava
PSČ: 83104

Webová stránka: www.euro-saturn.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť EURO SATURN s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 8.1.2019 8.1.2019
2017 4.7.2018 24.7.2018