RESCUE SYSTÉM

Názov firmy: RESCUE SYSTÉM
IČO firmy: 36411604

Ulica: Hlboká cesta 42
Mesto: Žilina
PSČ: 01001

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť RESCUE SYSTÉM je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 21.1.2019 21.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 4.4.2017 5.4.2017