Autoservis AES s.r.o.

Názov firmy: Autoservis AES s.r.o.
IČO firmy: 36381896

Ulica: Štefánikova 2317
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 031 05

Webová stránka: www.autoservisaes.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Autoservis AES s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 10.1.2017 10.1.2017
2015 20.1.2016 20.1.2016
2014 8.6.2015 8.6.2015