Prvý Novomestský autoservis s.r.o.

Názov firmy: Prvý Novomestský autoservis s.r.o.
IČO firmy: 36330213

Ulica: M.R. Štefánika 26
Mesto: Trenčín
PSČ: 912 50

Webová stránka: www.pna.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Prvý Novomestský autoservis s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 30.1.2019 31.1.2019
2017 22.1.2018 22.1.2018
2016 10.1.2017 10.1.2017
2015 2.2.2016 2.2.2016
2014 20.1.2015 20.1.2015
2013 13.1.2014 8.4.2014