AUTO MP s.r.o.

Názov firmy: AUTO MP s.r.o.
IČO firmy: 36319929

Ulica: Nimnická cesta 1674
Mesto: Púchov
PSČ: 020 01

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť AUTO MP s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 30.1.2019 30.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 23.1.2017 23.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 15.1.2015 16.1.2015
2013 24.1.2014 25.1.2014
2012 23.1.2013 24.1.2013
2011 28.1.2012 30.1.2012
2010 27.1.2011 28.1.2011
2009 25.5.2010 14.6.2010