Continental Matador Truck Tires s. r. o.

Názov firmy: Continental Matador Truck Tires s. r. o.
IČO firmy: 36305448

Ulica: Terézie Vansovej 1054/45
Mesto: Púchov
PSČ: 02001

Webová stránka: null

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Continental Matador Truck Tires s. r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 10.1.2019 10.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 16.1.2017 16.1.2017
2015 27.1.2016 27.1.2016
2014 16.1.2015 16.1.2015
2013 8.1.2014 9.1.2014
2012 14.1.2013 14.1.2013
2011 22.3.2012 17.5.2012