Lados Slovakia s r.o.

Názov firmy: Lados Slovakia s r.o.
IČO firmy: 36241172

Ulica: Drevárska3
Mesto: Dunajská Streda
PSČ: 92901

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Lados Slovakia s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 9.1.2019 9.1.2019
2017 22.5.2018 28.5.2018