BHreality s.r.o.

Názov firmy: BHreality s.r.o.
IČO firmy: 35844531

Ulica: Hviezdoslavová 64
Mesto: Zlaté Moravce
PSČ: 953 01

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť BHreality s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 31.1.2019 1.2.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 16.5.2017 17.5.2017