Ervín Zajac

Názov firmy: Ervín Zajac
IČO firmy: 35431458

Ulica: Mirka Nešporu 1186/7
Mesto: Kysucké Nové Mesto
PSČ: 02404

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ervín Zajac je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 29.1.2019 29.1.2019
2017 17.1.2018 17.1.2018
2016 19.1.2017 20.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 12.1.2015 12.1.2015
2013 27.1.2014 27.1.2014
2012 28.1.2013 28.1.2013
2011 16.1.2012 16.1.2012
2010 18.1.2011 18.1.2011
2009 20.1.2010 26.2.2010