Rastislav Riedl

Názov firmy: Rastislav Riedl
IČO firmy: 35412763

Ulica: L.Svobodu 2493/56
Mesto: POPRAD
PSČ: 05801

Webová stránka: www.autoservisriedl.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Rastislav Riedl je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 9.1.2019 9.1.2019
2017 19.1.2018 19.1.2018
2016 17.1.2017 17.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 12.1.2015 12.1.2015
2013 29.1.2014 29.1.2014
2012 22.1.2013 22.1.2013
2011 25.1.2012 25.1.2012
2010 18.11.2011 18.11.2011