Ferroplast Peter Godek

Názov firmy: Ferroplast Peter Godek
IČO firmy: 34761071

Ulica: M.R.Štefánika 70
Mesto: Šaľa
PSČ: 92701

Webová stránka: null

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ferroplast Peter Godek je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 5.1.2018 6.1.2018
2016 4.1.2017 5.1.2017
2015 6.1.2016 7.1.2016
2014 6.1.2015 8.1.2015
2013 12.1.2014 13.1.2014
2012 7.1.2013 8.1.2013
2011 2.1.2012 3.1.2012
2010 27.10.2011 27.10.2011