Štefan Dostál

Názov firmy: Štefan Dostál
IČO firmy: 33196320

Ulica: Suchá nad Parnou 427
Mesto: Suchá nad Parnou
PSČ: 91901

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Štefan Dostál je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 8.1.2019 9.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 2.2.2017 2.2.2017