E.T.K.M. s.r.o

Názov firmy: E.T.K.M. s.r.o
IČO firmy: 31318789

Ulica: Nám.Martina Benku 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 07

Webová stránka: etkm.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť E.T.K.M. s.r.o je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 23.1.2019 24.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 20.1.2017 23.1.2017
2015 17.1.2016 18.1.2016
2014 9.1.2015 9.1.2015
2013 24.1.2014 24.1.2014
2012 29.4.2013 30.4.2013
2011 30.1.2012 30.1.2012
2010 18.1.2011 18.1.2011
2009 26.5.2010 26.5.2010