Roman Hájek AUTOSERVIS

Názov firmy: Roman Hájek AUTOSERVIS
IČO firmy: 17739695

Ulica: Gajary 99
Mesto: Gajary
PSČ: 900 61

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Roman Hájek AUTOSERVIS je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 29.1.2019 30.1.2019
2017 8.3.2018 8.3.2018
2015 28.1.2016 28.1.2016