Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO:
Ulica: Tokajicka 14
Mesto: Košice
PSČ: 04022

Webová stránka: