Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Slovenské elektrárne a.s.

IČO:
Ulica: Atómové elektrárne
Mesto: Mochovce
PSČ: 935 39

Webová stránka: