Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Juraj
Priezvisko: Liszkai
Tituly:

IČO:
Ulica: Hlavná 81
Mesto: Kráľovský Chlmec
PSČ: 07701

E-mail: bielatechnika@stonline.sk
Webová stránka:
Telefón: 0566321201