Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ZVONÁR s.r.o.
Meno: Michal
Priezvisko: Zvonár
Tituly:

IČO: 47634260
Ulica: Suchovska č.16
Mesto: Bohdanovcenad Trnavou
PSČ: 91909

E-mail: zvonartt@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0907128115