Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Radovan Obrochta
Meno: Radovan
Priezvisko: Obrochta
Tituly:

IČO: 47156295
Ulica: 1.MAJA 566/6
Mesto: Stara Lubovna
PSČ: 06401

E-mail: sakal.autotech@gmail.com
Webová stránka: www.sl-sakal.sk
Telefón: 00421908533699