Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MCLIMA,s.r.o.
Meno: Matej
Priezvisko: Vlk
Tituly:

IČO: 47027151
Ulica: Seredská 191
Mesto: Trnava
PSČ: 917 05

E-mail: mclima@mclima.sk
Webová stránka: www.mclima.sk
Telefón: 0905805830