Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Zoltán
Priezvisko: Tárnok
Tituly:

IČO:
Ulica: Dostojevského 30
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 940 63

E-mail: zoltantarnok@stonline.sk
Webová stránka:
Telefón: 035/6428228