Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO:
Ulica: Dostojevského 30
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 940 63

Webová stránka: