Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: STEFAN
Priezvisko: NOVOBILSKY
Tituly:

IČO: 46397078
Ulica: Tvarožná č 145
Mesto: Tvarožná
PSČ: 05971

E-mail: chladstiv@azet.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903739641