Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: K-KLIMA
Meno: Milan
Priezvisko: Kristek
Tituly:

IČO: 46106251
Ulica: Sereďská 208
Mesto: Dolná Streda
PSČ: 925 63

E-mail: k-klima@k-klima.sk
Webová stránka: k-klima.sk
Telefón: 0911850813