Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MARTEL VM s.r.o
Meno: Martin
Priezvisko: Vrbovský
Tituly:

IČO: 45909024
Ulica: Kráľová pri Senci 440
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050

E-mail: vrbovsky@kotolsenec.sk
Webová stránka: www.kotolsenec.sk
Telefón: 0903728060