Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chladenie-Hažlinský spol. s.r.o.
Meno: Vladimír
Priezvisko: Hažlinský
Tituly:

IČO: 45544719
Ulica: Hviezdoslavova 13
Mesto: Bardejov
PSČ: 08501

E-mail: vladimirhazlinsky@centrum.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905228607