Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chladenie-Hažlinský spol. s.r.o.

IČO: 45544719
Ulica: Hviezdoslavova 13
Mesto: Bardejov
PSČ: 08501

Webová stránka: