Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Luft-R, s.r.o.
Meno: František
Priezvisko: Ráček
Tituly:

IČO: 36664723
Ulica: Gaštanová 11
Mesto: Malacky
PSČ: 901 01

E-mail: racek@luftr.sk
Webová stránka: www.luftr.sk
Telefón: 0903421246