Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Eko-KlimaCE,s.r.o.

IČO: 35890169
Ulica: Junácka 6
Mesto: Bratislava
PSČ: 83104

Webová stránka: