Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Hrdlica-ChladServisLevice
Meno: Peter
Priezvisko: Hrdlica
Tituly:

IČO: 34280014
Ulica: Horná 63/5
Mesto: Santovka
PSČ: 935 87

E-mail: hrdlica@stonline.sk
Webová stránka: www.chladservis.sk
Telefón: 0903 136404