Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: NITRAZDROJ a.s.

IČO: 34098593
Ulica: Dolnočermanská 38
Mesto: Nitra
PSČ: 949 01

Webová stránka: