Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MECOM GROUP s.r.o.
Meno:
Priezvisko:
Tituly:

IČO: 31735151
Ulica: Poľná 4
Mesto: Humenné
PSČ: 066 01

E-mail: dziak@mecom.sk
Webová stránka:
Telefón: 057 7754421