Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: RMS, a.s. Košice
Meno: Radoslav
Priezvisko: Vašiga
Tituly: Ing

IČO: 31650015
Ulica:
Mesto:
PSČ:

E-mail: rvasiga@sk.uss.com
Webová stránka:
Telefón: 055 6736691